2023

Frihet, JA! -samling med besøk til Nobel fredssenter

Den 15. og 16. desember var det samling for kursledere i Frihet, JA! prosjektet hos Menneskerettighetsakademiet (MRA) på Frivillighetshuset i Oslo. I tillegg til faglig påfyll om menneskerettigheter og erfaringsutveksling, fikk kvinnene omvisning i Nobel fredssenter og utstillingen om fredsprisvinneren Nargis Mohammadi.  

De 14 deltakerne hadde tidligere tatt grunnkurs og kursleder-kurs og hadde selv organisert workshops i egne miljøer gjennom høsten. Målet med møtet var å inspirere til videre samarbeid i Frihet, JA! prosjektet.

Det var et variert program. Den første dagen sto menneskerettigheter på timeplanen. Etter at kvinnene hadde gjort gruppearbeidet "Det nye planeten» fikk de en grundig redegjørelse om det internasjonale systemet for å beskyte menneskerettighetene. De snakket deretter om kvinnelige rollemodeller og lærte mer om FNs kvinnekonvensjon. Om kvelden deltok alle på MRAs 15-års jubileum. Kvinnene sa etterpå at det hadde vært inspirerende å møte så mange andre av MRAs frivillige og samarbeidspartnere.

Nobel fredssenter 

Det var første gang jeg besøkte Fredssenteret. Det var en fantastisk tur. Jeg lærte mye om Nobelprisen, Nobelkomiteen, litt om nominasjonsprosessen og hvordan vinneren blir valgt.

Besøket i Nobel fredsenter ble en sterk opplevelse. Flere av kvinnene har iransk bakgrunn og utstillingen om årets fredsprisvinner Nargis Mohammadi gjorde inntrykk. Mange fortalte om egne vanskelige erfaringer fra landet. 

- Vi fortsetter

Det manglet ikke på gode tilbakemeldinger etter samlingen.    

  • Det viktigste jeg lærte var at alle har sine historier og viktigheten av å lytte til hverandre og lære av hverandres livserfaringer.
  • Jeg lærte at frihet er veldig viktig for alle mennesker uansett bakgrunn i hele verden. Frihet gjør mennesker kloke, ærlige omsorgsfulle og respektfulle. Uten frihet er mennesker fortapt.

 Vi er glade for at alle våre ressurspersoner vil videreføre sitt engasjement i Frihet, JA!.  

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) og Agder fylkeskommune v/"Agder for alle" er MRAs partnere i prosjektet. Flere foreninger og nettverk som organiserer grupper i minoritetsbefolkningen er også uvurderlige støttespillere. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er samarbeidspartner og delfinansierer Frihet, JA!