2023

Kampanje OXLO-uka 2023

Foto: Are Carlsen
Foto: Are Carlsen

I en urolig verden er det viktig å minne om verdier som skaper gode fellesskap, inkludering, mangfold og respekt. Fra mandag 13. til og med søndag 19. november arrangeres OXLO-uka med aktiviteter og arrangementer i samarbeid med private, offentlige og frivillige sektorer.

Under OXLO-uka er det ekstra fokus på den berikelsen som Oslos mangfoldige innbyggere gir til byen. Samtidig understreker markeringen at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme. 

Hver dag gjennom OXLO-uka deler Menneskerettighetsakademiet bilder på Facebook og Instagram med bilder av Oslo-borgere og utvalgte setninger fra "OXLO verdiplakat- for befolkningen"

Bilder OXLO-uka 2023

   Mandag          
“Vi er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar”.
Tirsdag   
“Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs"
     
Onsdag     
“Oslo skal være en trygg by, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid”

 

Torsdag

 

                            

 

 

“Arbeid mot nazisme, rasisme og intoleranse handler om å verne våre mest sentrale verdier: Demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet”

Fredag

   

"Alle har et ansvar for å gjøre Oslo til en trygg og åpen by"

Lørdag

“Alle Oslos innbyggere har rett til å bli sett, hørt, inkludert og behandlet som enkeltindivider”

Søndag

 

 

 

 

 

 

“Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen”

Om prosjektet

Kampanjen inngår i prosjektet "Samfunnet, det er oss" som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Afghansk kulturelle forening i Oslo og eritreiske minoritetsnettverk. Aktiviteter i prosjektet er workshops, seminarer og konferanser om demokrati, menneskerettigheter, likestilling og negativ sosial kontroll.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.  Se tidligere kampanjer: 2022, 2021 og 2020

 Fotograf: Are Carlsen

Verdiplakat for befolkningen i Oslo: