2023

Mange unge flyktninger med i Vinn, vinn! prosjektet

Det er godt å vite at Vinn, vinn! utvikler seg så positivt. Snart er 50 unge flyktninger fra Oslo og Trondheim med i prosjektet og får støtte i hverdagen. Den store interessen fra voksne med minoritetsbakgrunn vitner også om at tiltaket har truffet en nerve.

Dette sier prosjektleder Latif Sarshar, etter at han og prosjektkoordinator Maya Saleh har rekruttert nye deltakere denne høsten. Med tanke på at Norge skal ta imot tusenvis av nye flyktninger til neste år, er det viktig at innovative mekanismer som Vinn, vinn! ser dagens lys.

Positive aktiviteter og samtaler  

Vinn, vinns sentrale mekanisme er møtene som unge flyktninger (16-23 år) har med frivillige voksne som snakker samme språk og kjenner deres kulturbakgrunn. Tanken er de de felles referanserammene vil gjøre det enklere for de unge å åpne seg. To ungdommer og to voksne møtes hver 14ende dag gjennom et år til positive aktiviteter og samtaler. De spiller minigolf, bowling, klatrer, går turer i skog og mark, besøker cafeer, utstillinger og mye mer.  Møtene muliggjør mange gode samtaler om hvordan de unge har det i hverdagen, om utdannelse, arbeid, kulturforskjeller, integrering, sosiale relasjoner og mye mer. 

Fornøyde ungdommer

En intern evaluering tyder på at tiltaket virker etter hensikten. På spørsmål om i hvilken grad deltakelsen i Vinn, vinn! har vært positiv, har ungdommene gitt gjennomsnittskarakteren 4,7 (fra 1 til 5, der 5 er best). Om de har fått mulighet til å være med på ting de har gledet seg til, gir de samme høye karakter.

Nedenfor er noen svar på hva ungdommene synes har vært viktigst:

  • Å kunne være sosial. Å snakke om kulturforskjeller. Jeg har fått mye hjelp til diverse ting. Det er koselig med aktiviteter.
  • At de voksne hjelper oss. Vi lærer hvordan man lever i Norge. Det at ressurspersonene gir oss råd om ulike ting.
  • Dagene vi møtes er de beste dagene i måneden
  • At vi kan snakke sammen på morsmålet.
  • Jeg har ikke vært i Norge så lenge, så jeg setter pris på å bli introdusert for nye steder og nye opplevelser. Det er lav terskel for å snakke med ressurspersonene. Jeg føler meg avslappet. Det er ingen restriksjoner. Det føles som jeg er sammen med mine jevnaldrende venner hver gang vi er ute.
  • At vi lærte ting om samfunnet som vi ikke kunne fra før. Jeg var med på nye ting i Trondheim. Det var sosialt å være med. Jeg lærte masse.
  • (…) Før jeg ble med i prosjektet hadde jeg ingen venner.

Oppstart i to nye kommuner i 2024

Mange unge flyktninger er i en sårbar situasjon med tidligere traumer og brudd i livsløp. Særlig gjelder dette dem som har kommet alene til Norge. Overordnet mål med Vinn, vinn! er å bedre unge flyktningers psykiske helse, inkludert å forebygge posttraumatisk stresslidelse.  Delmål er å styrke de unges sosiale nettverk, motvirke ensomhet, motivere til arbeid/utdanning, og redusere utenforskap og kriminalitet. Et annet mål er at voksne med minoritetsbakgrunn får en arena der de kan bruke seg selv på en meningsfull måte.

Prosjektet er innovativt og ambisiøst. Neste år starter vi opp i to nye kommuner. Partnerne ønsker å utvikle en modell som kan bli et permanent verktøy i norske kommuners integreringsarbeid overfor unge flyktninger, avslutter Latif Sarshar.

Vinn, vinn! er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Redd Barna og er støttet med midler fra Stiftelsen Dam. Høsten 2024 har også Oslo kommune gitt støtte til prosjektet.

  Årets julegave til Redd Barna - Multiconsult                              Logo - Stiftelsen Dam