2023

Nye kursholdere leder lokale workshops

Det har vært veldig spennende. Vi har fått så mange gode tilbakemeldinger! Flere spør oss når vi skal samles neste gang.

Dette sier Shler Kareem og Zakiya Nuuri fra Sarspborg etter å ha organisert workshops i egne miljøer om kvinner og barns rettigheter samt negativ sosial kontroll.

Shler og Zakia har blitt kursholdere etter å ha deltatt på grunnkurs og kurslederkurs i regi av "Frihet, JA!" prosjektet.

Ferheste Golparvar leder av "Kurdish Woman Rights" – organisasjonen som har samarbeidet med MRA om å rekruttere deltakere til kursene i år – er fornøyd.

- Det er flott å se at kvinner som har vært på kursleder-kurs nå underviser andre i egne miljøer. Når kvinnene snakker sammen på sitt eget morsmål forstår de mer.

 Drillet i pedagogiske metoder

I "Frihet, JA!" prosjektet blir kvinner som har gjennomgått et to-dagers grunnkurs invitert til et to-dagers kurslederkurs. Her lærer de å bruke undervisningsmetodene i "Frihet, JA!"-håndboken. Nær ti kvinner fra kurslederkursene har så langt organisert lokale workshops i høst. Noen har organisert flere. Flere enn hundre kvinner fått opplæring på lokalt nivå og flere workshops skal gjennomføres før året er omme.

Elsa Yohannes Samuel, prosjektkoordinator i Menneskerettighetsakademiet, er svært fornøyd med resultatene.

Jeg snakker med alle våre lokale kursholdere etter workshopene. De sier metodene er lette å bruke. Det er utrolig inspirerende at kunnskap og bevisstgjøring om kvinner og barns rettigheter samt negativ sosial kontroll nå sprer seg på grasrota.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er samarbeidspartner og delfinansierer Frihet, JA!

Det første bildet nedenfor viser Pari Rasul fra Fredrikstad som underviser unge jenter. Bildet under det viser Nazaneen Karadaky, også hun fra Fredrikstad, mens hun har workshop for kvinner fra hele Østfold.  



Zakiya Nuuri