2023

Våpenhvile nå!

Konflikten i Israel og Palestina har ført til omfattende brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett. Verdenssamfunnet står nå ovenfor en situasjon med mange tusen drepte og en akutt humanitær krise for 2 millioner mennesker i Gaza. Særlig rammes barna. I likhet med mange andre stiller Menneskerettighetsakademiet seg bak oppfordringen om en umiddelbar våpenhvile.

Dokumentasjon og etterforsking

For å beskytte sivile og holde myndigheter og væpnede grupper ansvarlige er dokumentasjon og etterforsking av krigsforbrytelser grunnleggende. Amnesty er en av aktørene som nå arbeider for å få oversikt over situasjonen og dokumentere brudd på menneskerettighetene og mulige krigsforbrytelser i Gaza og Israel. Deres dokumentasjon kan videre bli brukt i Den internasjonale straffedomstolens etterforskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Israel og Palestina.

Les mer her

Foto: Mohammed Ibrahim (Unsplash)