2023

Workshop: Hva skal til for at våre ungdommer lykkes i skole og arbeid?

Det viktigste jeg lærte var at mennesker påvirker hverandre, at holdninger endres med tiden og at vi må være tolerante.

To-dagers workshopen (27. november og 4. desember) med tittelen "Hva skal til for at våre ungdommer lykkes i skole og arbeid?» fikk svært gode tilbakemeldinger. Det var tydelig at tematikken og pedagogikken fenget. 

Temaene var: 

  • Hva er migrasjon og hvordan påvirker den oss?
  • Hva er kultur?
  • Barneoppdragelse i Norge og hjemlandet. Foreldrenes rolle og ansvar. Utfordringer for barn og unge.
  • Hvilke utfordringer møter minoritetsforeldre i Norge når det gjelder å være gode omsorgspersoner og veiledere for sine barn?

Deltakerne ble invitert til å være med begge dager, men dagsprogrammene fungerte også godt som selvstendige workshops. Sentralt var deltakernes medvirkning. De ble invitert til å dele tanker og erfaringer og var aktivt med i diskusjoner og gruppearbeid. I tillegg til Menneskerettighetsakademiets to fasilitatorer, var Leoul Mekonen kursleder. Mekonen er sosionom og leder for Stiftelsen RKF (Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid).

- Kursleder er svært engasjert dyktig

Kurset hadde som mål å styrke foreldres og andre voksnes kompetanse slik at de kan bli bedre veiledere for barn og unge. På spørsmål om hva deltakerne synes om workshopen, har de gitt en gjennomsnitt gitt score på 4,7 (på en skala fra 1 til 5, der 5 er best). På spørsmål om de ville anbefale workshopen til andre, ble scoren 4,85. Deltakerne var begeistret for Leoul Mekonen og han fikk mange godord. 

– Han kjenner temaet godt og formidler budskapet på en variert og spennende måte.

Workshopene var en del av «Samfunnet, det er oss»-prosjektet der Menneskerettighetsakademiet samarbeider med  minoritets-organisasjoner og nettverk i Oslo. "Samfunnet, det er oss!" er støttet av Oslo kommune.