2024

God respons fra deltakerne i Frihet, JA! prosjektet

Jeg lærte å tenke mer på menneskerettigheter og legge merke til friheten som vi kan ha hver dag.

Tekst: Marie Vhile Røisum

Menneskerettighetsakademiet har siden 2020 utviklet Frihet, Ja! prosjektet som organiserer opplæringsaktiviteter for kvinner og menn med minoritetsbakgrunn. Målet er å motvirke negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og styrke likestilling mellom kjønnene. Tanken er å bevisstgjøre om at negativ sosial kontroll begrenser menneskers frihet og kan bryte med menneskerettighetene og norsk lov. Workshopene som ble arrangert i 2023 har fått veldig gode tilbakemeldinger, og bidrar til at respekten for menneskerettigheter og norsk lov øker.

Lokale workshops for nesten 140 kvinner

Et av målene for 2023 har vært å gi kvinner opplæring, slik at de kan bli ressurspersoner og organisere workshops i egne miljøer. Ved at mange av kvinnene som har deltatt i Frihet, JA! prosjektet selv driver opplæring og bevisstgjør i egne miljøer, har prosjektet potensiale til å nå ut til mange og skape en positiv samfunnsendring. At noen av kvinnene bruker sitt opprinnelsesspråk når de organiserer lokale workshops er viktig, for da kan man også nå kvinner som kan føle seg på «utsiden» av samfunnet. Høsten 2023 organiserte 12 kvinner til sammen 13 workshops på 2-3 timer i Oslo, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Arendal. I tillegg til 12 kursledere har 126 kvinner i alle aldre fra mange ulike land og bakgrunner deltatt. Deltakerne har tilhørt kvinnenes lokale miljø og omgangskrets.  

- Fordelen med at kvinnene organiserer workshoper i sitt eget miljø er at de når grasrota, ifølge Elsa Yohannes Samuel som er koordinator for prosjektet. - De som holder kursene blir mer bevisst på sin frihet i praksis, og ved at de kjenner kulturen og religionen, har de et godt utgangspunkt for å samtale med kvinner i egne nettverk. Siden de vet hva som kan være utfordringer i miljøene, har de  «nøklene» inn. 


Elsa Yohannes Samuel (nr. 3 fra venstre) holder kurs i Sarpsborg i 2023. 

Gjennomgående høy rating på workshopene

Workshopene arrangert i 2023 fikk generelt svært god rating. De som ble holdt på Voksenopplæringen i Oslo fikk henholdsvis 4.7 og 4.5 av 5.0 i gjennomsnittsscore. Når kvinnene ble spurt om de ville anbefale andre å være med ble gjennomsnittsscoren 4.5 og 4.6. En todagers workshop i Moss som inkluderte overnatting fikk 4.8 av 5.0 i gjennomnittsscore både når de ble spurt om hva de syntes om kurset og om de ville anbefale det til andre. En deltaker hadde dette å si om todagers workshopen:

«Jeg lærte å være mer selvstendig, og jeg kan tro på meg og være fri på alle måter»

Kursene med overnatting fikk litt høyere rating enn de andre kursene. Årsaken er, ifølge Elsa, at det med overnatting kan utvikles mer tillit. - Å bli bedre kjent tar tid, og dette oppnår man i større grad med overnatting. Samværet på kveldene er viktig. Da har man friheten til å være et helt «vanlig" menneske. Det spilles musikk fra landene kvinnene kommer fra, og det er konkurranser og dansing etter middagen som skaper god stemning. - Når man er sammen på kvelden blir man bedre kjent. Kvinnene får også mer tillit til kursholderne og man ser et større engasjement, mener Elsa.

Vellykket kurslederkurs 

Et todagers lederkurs som ble holdt i Oslo med overnatting ga opplæring i de pedagogiske metodene i håndboken frihet-JA! til kvinner som ønsker å arrangere lokale workshops i sitt miljø. Lederkursene fikk også gjennomgående høy rating, kvinnene ga 4.2 av 5.0 i gjennomsnittsscore på spørsmålet om de følte trygghet i å selv organisere kurset. Den høye scoren tyder på at kurset har lykkes i å gi kvinnene trygghet i rollen som kursholdere. Videre ga deltakerne 4.8 av 5.0 i gjennomsnittsscore på hva de synes om kurset, og om de ville anbefale kurset til andre var gjennomsnittsscoren på 4.9.