2024

Seminar: Demokratisk medborgerskap i et mangfoldig samfunn

Foto: Tyler Nix /Unsplash
Foto: Tyler Nix /Unsplash

Hvordan kan undervisning i menneskerettigheter bidra til å styrke samfunnsdeltakelsen for alle, uavhengig av funksjonsevne, kulturbakgrunn og minoritetstilhørigheter? Dette spørsmålet står i fokus når Menneskerettighetsakademiet nå lanserer nye undervisningsmetoder i Toolkit for demokrati og menneskerettigheter.

Sted: Parken, Frivillighetshuset. Kolstadgata 1 (Tøyen)   Dato: 20.03.24    Tidspunkt: kl.11-14

Du melder deg på seminaret her (link til påmeldingsskjema).

Frist for påmelding: 18. mars. Arrangementet er gratis.

Spørsmål kan sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program 

 • Velkommen. Marit Langmyr. Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.
 • Intervju med aktivist. Filmklipp. Ny ressurs i Toolkit for demokrati og menneskerettigheter.
 • Demokratisk medborgerskap.  Janicke Heldal. Professor i pedagogikk ved MF Vitenskapelig høyskole. Utga i 2023 boken «Demokratisk medborgerskap - En pedagogisk tilnærming».
 • Å hindre utenforskap. Minoriteters deltakelse i samfunnet. Panelsamtale.
  • Salamatu Kamara. Aktivist og tidligere programleder i NRK Super.
  • Elsa Yohannes Samuel. Prosjektkoordinator i Frihet, Ja!, Menneskerettighetsakademiet.
  • Lillian Hjorth. Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet

          Pause med servering.

 • Funksjonshemmedes ytringsfrihet. Mina Haugen. Rådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter.
 • Deltagende metoder for alle. Nye undervisningsaktiviteter i Toolkit. Marit Langmyr. Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.
 • Innlegg av samarbeidspartner. Karen Kvam. Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Handikapforbund. 

         Avslutning.

Toolkit for demokrati og menneskerettigheter

Vår nye nettressurs, «Toolkit for demokrati og menneskerettigheter», er en samling av engasjerende undervisningsaktiviteter som skal bygge demokratisk kompetanse og øke respekten for menneskerettighetene. Aktivitetene omfatter gruppearbeid, øvelser, energiladere, workshops og mye mer. Toolkit er relevant for lærere, pedagoger, aktivister og alle andre som formidler og gir opplæring om samfunnet.

Presentasjon av nytt undervisningsmateriell

Vi er stolte over å lansere vårt nye undervisningsmateriell som er utviklet i samarbeid med minoritetsmiljøer, inkludert innspill fra Norges Handikapforbund (formell samarbeidspartner i prosjektet) og Norges Blindeforbund. De nye aktivitetene vil bli publisert i Toolkit for demokrati og menneskerettigheter.

Materiellet omfatter opplegg om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), deltakelse i samfunnet og minoritetsstress. For å sikre inkludering i aktivitetene har vi utviklet en veileder om universell utforming av læring og Toolkit.

Link til nettside

Toolkit for demokrati og menneskerettigheter er utviklet med støtte av Lennox Foundation.