2024

Vellykket fagseminar med lansering av aktiviteter i Toolkit

Takk til alle som kom på fagseminaret vårt om demokratisk medborgerskap! Samlingen ble en god ramme for lansering av våre nye undervisningsaktiviteter og film i Toolkit, om blant annet universell utforming, sivilsamfunn og minoritetsstress.

Dette sa prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet (MRA) Marit Langmyr etter det vellykkede fagseminaret «Demokratisk medborgerskap i et mangfoldig samfunn» på Frivillighetshuset 20 mars. Langmyr som ledet seminaret, er MRAs hovedansvarlige for undervisningsressursen Toolkit for demokrati og menneskerettigheter. Toolkit er støttet av Lennox Foundation.

Alle bør delta i demokratiet 

Spørsmålet som skulle belyses var hvordan undervisning i demokrati og menneskerettigheter kan bidra til å styrke samfunnsdeltakelsen for alle, uavhengig av funksjonsevne, kulturbakgrunn og minoritetstilhørigheter? 
 
Professor Janicke Heldal snakket om begrepet «demokratisk medborgerskap» og understreket hvor viktig det er at alle, inkludert minoritetsgrupper, deltar aktivt i samfunnet. Salamatu Kamara (tidligere programleder i NRK Super), Elsa Y. Samuel (MRA), Latif Sarshar (MRA) og Lillian Hjorth (MRA) samtalte deretter om hvordan ulike minoritetsgrupper kan øke sin samfunnsdeltakelse. De viste både til utfordringer og gode eksempler. 
 

 
Funksjonshemmedes ytringsfrihet 

Mina Haugen, rådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter snakket deretter om rapporten «Funksjonshemmedes ytringsfrihet – åtte utfordringer». Hun understreket at ytrings- og informasjonsfriheten er en forutsetning for deltakelse, og viste til at det idag eksisterer mange barrierene som hindrer funksjonshemmedes muligheter til å delta.
 
Karen Kvam fra Norges Handikapforbund - MRAs partner i aktivitetene for funksjonshemmede i Toolkit - snakket om mangfoldets ressurser, kreativitet, universell utforming, og hvor viktig det er for samfunnet at alle inkluderes.
 
Marit Langmyr redegjorde om de nye aktivitetene i Toolkit og takket partnere som har bidratt. I tillegg til Norges Handikapforbund takket hun Åste Norem og Carla Nyquist fra Blindeforbundet som har bidratt med vesentlige innspill.

 

Janicke Heldal