Personvernerklæring for Menneskerettighetsakademiet (MRA)

Personopplysninger

Menneskerettighetsakademiet (MRA) har fire kilder til personopplysninger:

1. Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir ved registrering som støttemedlem hos MRA. Vi bruker Solidus.no sine tjenester for slik registrering. Registreringen samler inn navn, telefonnummer, adresse, epost og fødselsdato. Opplysningenes formål er å møte offentlige krav til medlemsinformasjon, etablere et kontaktpunkt og gi en MRA en oversikt over medlemmer.

2. Den andre kilden til personopplysninger er kontaktskjemaet på MRAs nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom MRA og potensielle interesserte medlemmer, samarbeidspartnere og andre. Personopplysningene som samles inn er e-post og navn ment for å etablere kontakt.

3. I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-post, telefon og lignende korrespondanse. Dette gjelder spesielt ovenfor potensielle samarbeidspartnere hvor personopplysninger om samarbeidet produseres.

4. Den siste kilden for personopplysninger er webanalyser anvendt gjennom tjenesten Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, hvilke linker trykket på og antall brukere på siden til ulike tider. Tjenesten samler ikke inn personvern-opplysninger, men besøksdataene kan brukes til å utarbeide statistikk. Disse behandles avidentifisert og i aggregert form som hindrer individuell identifisering.

Dine rettigheter

Ovenfor MRA og stiftelsens opplysninger om deg har du rett til:

Formål og behandling av opplysninger

Vårt lovgrunnlag for behandlingen av personopplysninger er personopplysningsloven artikkel 6(1) (a-b). MRA sitt formål med å samle inn personopplysningene er å møte våre forpliktelser knyttet til din medlemsavtale eller henvendelse.

Ved henvendelse via kontaktskjemaet blir nødvendige opplysninger lagret for best å besvare henvendelsen. Dette betyr at e-post henvendelsen, vårt svar og din e-post lagres. Ved medlemsregistrering blir personopplysningene lagret på vår database hvor det fungerer som et referansepunkt. Ved endt medlemskap blir disse opplysningene slettet. Medlemmers mottagelse av nyhetsbrev og årsrapport kan avmeldes når det måtte være ønskelig. Opplysninger ellers beholdes så lenge de er nødvendige for å oppfylle vår rapportering og innsynsplikter i vår virksomhet.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på noen måte overføre personopplysninger til andre, med unntak av rettslige forpliktelser eller etter uttrykkelig samtykke fra deg.

Endringer

MRA vil fra tid til annen å oppdatere sin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Behandlingsansvarlig

MRAs daglige leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Daglige leder sikrer at personopplysningene blir behandlet i tråd med lovens krav, og på en rettferdig og gjennomsiktig måte. 

Kontaktinfo

Har du ytterligere spørsmål om MRAs personvernserklæring eller andre forespørsler kan du henvende deg til oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.