UNDERVISNING OG METODE

Workshop for Ideo Deios i Romania (august 2023) Foto: Larissa

Gjennom prosjekter i Norge og internasjonalt har Menneskerettighetsakademiet (MRA) i en årrekke utviklet og gjennomført opplæring som bygger demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene. Det tette samarbeidet med organisasjoner, pedagoger og aktivister i vel femten land i Europa, har også gitt oss tilgang til ny og spennende metodikk. 

I våre undervisningsaktiviteter er det spesielt to perspektiver som er viktige: 

1. Å koble det abstrakte til det nære

Demokrati" og «menneskerettigheter» er ord som ofte nevnes i det nasjonale og internasjonale nyhetsbildet, men som likevel kan være vanskelige å forstå. Hvorfor er demokratiet så viktig, og hvordan virker menneskerettighetene - helt konkret? MRA forklarer disse komplekse fenomenene på en forståelig måte. Vi tetter «gapet» mellom det abstrakte og konkrete, og mellom det fjerne og det nære. Gjennom undervisningsaktvitetene blir demokrati og menneskerettigheter relevant for deltakernes eget liv og lokalmiljø. Formålet er å bidra til økt tillit og deltagelse i samfunnet.

Dette gjør vi gjennom å:

  • Klargjøre menneskerettighetsbegrepet, og diskutere aktuelle problemstillinger
  • Analyse av menneskerettighetssituasjonen i eget lokalmiljø/land
  • Oppfordre til å bruke egne erfaringer og refleksjoner i undervisningsaktivitetene
  • Knytte konkrete rettigheter til kjente situasjoner og hverdagsliv
  • Knytte temaer som frihet og kultur til demokrati og menneskerettigheter
  • Bevisstgjøre om hva menneskerettigheter og demokrati kan tilføre individet

Workshopen 'Fostering Active Citizenship for Young Refugees' i Praha (sept 2023)

2. Å bevistgjøre om gradvis samfunnsmessig endring

Dagens internasjonale menneskerettighetssystem er et resultat av et langsiktig internasjonalt samarbeid og utvikling over tid. Milepælene er ofte ikke en del av dagsaktuelle nyhetsbildet.  

Ser vi bakover i historien, er det lettere å få øye på kulturelle og samfunnsmessige endringer. Kvinner har ofte blitt behandlet annerledes enn menn. Det er mange eksempler på at diskriminering og skadelige tradisjoner, på grunn av ny kunnskap og nye holdninger, ikke lenger praktiseres. Formålet med dette perspektivet er å bevisstgjøre om positiv endring er mulig, og at vi bør arbeide for å utvikle våre samfunn.

Dette gjør vi gjennom:

  • Tidslinjer om utviklingen av ulike menneskerettigheter
  • Foredrag med statistikk og faktainformasjon 
  • Konkrete eksempler på enkeltpersoner og grupper som har bidratt til endring
  • Fremmheve sivilsamfunnets viktige rolle 

Tidslinje over kvinners rettigheter, Arendalsuka 2022