Barnehager

Vi tilbyr to workshops spesialdesignet for barnehager:

1. Barns rettigheter

2. Flerkulturell forståelse

Målet er å bevisstgjøre og gi kunnskap, men mye latter, inspirasjon og en hyggelig atmosfære garanteres. Workshopene er egnet for planleggingsdager og seminarer, og passer for så vel faglærte som ufaglærte, ansatte som foreldre. 

Workshop om barns rettigheter

Hvordan defineres et barn? Hva sier FNs barnekonvensjon om barns rettigheter? Hvilke prinsipper ligger til grunn? FNs "barnekonvensjon", som ble vedtatt i 1989, er den konvensjonen om menneskerettigheter som har størst oppslutning. I workshopen fokuserer vi på de ulike rettighetene som barna har og de forpliktelser som statene, foreldre og barnehageansatte har for å følge opp. I tillegg til bildeforedrag full av kunnskap og klokskap, legges det opp til spennende diskusjoner. På hvilken måte er kunnskapen om barns rettigheter relevant for jobben som barnehageansatt? Hvilke av rettighetene er mest utfordrende å sikre? Hva bunner problemene i? Hvordan kan vi styrke barnas rettigheter? 

Workshop om flerkulturell forståelse

Temaer:

  • Hva er kultur?
  • Refleksjon i plenum om "koder i bakhodet" og annen dynamikk
  • "Oss" og "dem". To øvelser om identitet og gruppedannelse
  • Hvordan oppstår stereotypier og fordommer. Hvorfor har vi så lett for å tenke i grupper?
  • Det norske mangfold før og nå. Foredrag med dokumentariske bilder samt fakta om det flerkulturelle Norge
  • Flerkulturelle dilemmaer. Dialogøvelse med aktuelle problemstillinger
  • Avslutning. Finnes felles verdier?

Tidslinje om barns rettigheter. Workshop i Frihet,ja!-prosjektet høsten 2021