Akademiets kurs og foredrag

Workshop for lærere på Voksenopplæringen i Oslo (2021)

Vi skreddersyr foredrag, kurs og workshops. Ta kontakt for mer informasjon! 

Vi tilbyr foredrag, kurs og workshops

Menneskerettighetsakademiet tilbyr foredrag, workshops og kurs på en rekke områder innenfor menneskerettigheter,  flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Alt fra 1-times foredrag til ukeskurs og mer langvarige undervisningsopplegg i samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Akademiet kan inngå langsiktige avtaler, der aktivitene spres utover og gjennomføres over en lengre tidsperiode. 

Nedenfor presenteres et utvalg av foredrag/emner akademiet underviser i. Temaene er egnet til å kombineres, og et kursopplegg kan skreddersys i forhold til behov. Jo lenger et undervisningsopplegg varer, jo mer vil vi anbefale å inkludere aktive metoder.

Menneskerettigheter:

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Menneskerettighetenes historie
 • FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. Bakgrunn og tilblivelse
 • Det internasjonale menneskerettighetssystemet
 • Menneskerettigheter i Europa
 • Den viktige ytringsfriheten
 • Hvorfor angår menneskerettigheter meg?
 • Det sivile samfunn
 • Menneskerettigheter for sårbare grupper (barn, kvinner, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne, seksuelle minoriteter)
 • Menneskerettighetenes universalitet
 • Menneskerettighetsundervisning - et fagområde i vekst

Kultur og identitet:

 • Flerkulturell forståelse
 • Hva er frihet?
 • Negativ sosial kontroll
 • Tradisjonelle og moderne samfunn. Kulturelle møter
 • Det vanskelige ikke-diskrimineringsprinsippet
 • Stereotypier og fordommer
 • Hvem er egentlig "de andre?" "De andre" i historien; før og nå.
 • Religions- og livssynsfrihet

Undervisningsmateriell "Frihet, Ja!"