Lærere

Seminar om nyutviklede "Samtalekort om menneskerettigheter" (Frivillighetshuset 2023)

Vi holder foredrag, kurs og workshops for lærere i grunn- og videregående skole.

Flere hundre lærere har så langt deltatt på våre en eller to-dagers kurs i som både fokuserer på FN-systemet og det europeiske systemet for å beskytte menneskerettighetene.Miksen av foredrag, grupparbeid, diskusjoner, øvelser og film, blir tatt godt imot. Lærerne er glade for å lære metoder som kan overføres til egne klasserom.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. (KL20, overordnet del)