Skoler

Kurs, workshops og foredrag for skoleelever i ungdomsskolen og videregående skole og for studenter.

Vi organiserer også egne menneskerettighetsdager og internasjonale dager. 

Menneskerettighetsakademiet har vært en viktig medspiller og inspirator i skolens arbeid med inkluderende læringsmiljø. Akademiet har i mange år gjennomført kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for ulike grupper ved skolen. 

Sjøvegan videregående skole, i forbindelse med at skolen fikk Benjamin-prisen 2015.  I artikkelen Hvorfor et bord for de fra Sjøvegan og ett bord fra de fra Kabul? i boken 16 år med Benjaminprisen. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Printhouse, 2019 

Menneskerettighetsdager

Akademiet organiserer menneskerettighetsdager, internasjonale dager eller solidaritetsdager med program som kombinerer foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og øvelser. 


Lena Valle videregående skole 6. november 2019. Menneskerettighetsakademiet organiserte workshop for 50 ungdommer fra Tsjekkia, Italia, Tyskland og Norge. 

Foredrag om menneskerettigheter

Et populært tilbud er to-timers foredraget "Hva er menneskerettigheter" som forklarer bakgrunnen for Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og hvordan det internasjonale systemet for å beskytte menneskerettighetene har utviklet seg etter den andre verdenskrig. Presentasjonen inkluderer dokumentariske bilder og det legges opp til spørsmål og kommunikasjon med elevene. Opplegget berører sentrale kompetansemål i fager "politikk og menneskerettigheter". Meget gode tilbakemeldinger.

 

Flere ganger har Menneskerettighetsakademiet besøkt Fagerborg videregående skole med et to-timers foredrag om menneskerettigheter for rettslære- og samfunnsfagelever. 

 
Norske undervisningsmyndigheter sier at menneskerettighetene skal være et fundament i opplæringen av barn og unge. I Kunnskapsløftet blir det sagt at Føremålet (...) er å medverke til forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdier og likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltaking.