Filmer

Veileder for undervisning hjemme.

Utbruddet av covid-19 fører til mer undervisning hjemme og økt behov for gode digitale ressurser.  Menneskerettighetsakademiet var blant organisasjonene som mottok tilskudd  fra Utdanningsdirektoratet til deling av undervisningsressurser. 
Vi utviklet en veileder til hvordan en av våre ressurser, nyplanet.org, kan brukes i undervisning hjemme. Last ned veilederen her.

Utgiver:
Menneskerettighetsakademiet (2021)

Språk:
Norsk

Learning together

Learning together

  • Utgiver: MRA (2016)
  • Informasjonsfilm om MRAs kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere (3 min). MRA har organisert slike kurs for mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. 
  • Filmen ble produsert for visning - og vist - på World Forum for Democracy i 2016. Forumet organiseres av Europarådet og Europaparlamentet og samler årlig over 2000 mennesker fra 60 land. MRA var invitert til konferansen for å legge frem kursene for enslige mindreårige asylsøkere som en demokratisk innovasjon.
  • Støttet av Utlendingsdirektoratet