Bygg broer, ikke murer

97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering

  • Forfattere: Enver Djuliman og Lillian Hjorth  
  • Utgiver: Humanist forlag (2007) 
  • Boken er oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010), hviterusssisk (2011) og polsk (2016, oppdatert utgave), kurdisk (2020)
  • "Bygg broer, ikke murer" er på pensum på flere høgskoler og anbefalt i Oslo kommunes veiledende plan for Osloskolens arbeid med kunnskaper og holdninger på områdene antisemmitisme og rasisme "Respekt, toleranse, verdighet". Øvelser fra boken er anbefalt brukt av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og inkludert i IMDIS veiledning til lærere "Retten til å ta egne valg. Ideer til undervisningsopplegg om tvengsekteskap og nærliggende temaer". "Bygg broer" er inkludert i kompediumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice (utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO). 
  • Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, den norske Helsingforskomité, Institusjonen Fritt Ord og Human-Etisk Forbund
  • Les utdrag av boken
  • Kjøp boken