Connected with #citizenship

Aktiviteter knyttet til: demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter, miljø og bærekraftig utvikling, kulturelt mangfold og frivillig arbeid.

  • Utgiver: Assosiação Mais Cidadania (2019) 
  • Engelsk og portugisisk
  • Forfattere: Menneskerettighetsakademiet, Associação Mais Cidadania og Confederação Portuguesa do Voluntariado Raquel Gonçalves (begge Portugal) 
  • Manualen er et resultat av et to-årig prosjektsamarbeid mellom de overnevnte organisasjoner, og er en av flere  aktiviteter i regi av prosjektet 
  • Manualen inneholder en rekke gode øvelser og aktiviteter som er egnet til å styrke ungdommers demokratiske medborgerskap 
  • Støttet med EØS-midler 
  • Last ned manualen