Frihet, Ja!

Prosjektkoordinator for prosjektet Frihet,JA!, Elsa Yohannes Samuel

Håndbok i organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll

  • Utgiver: Menneskerettighetsakademiet
    (2020. Revidert 2022 og 2023)
  • Norsk
  • Forfatter: Lillian Hjorth i nært samarbeid med Elsa Yohannes Samuel 
  • Håndboken inneholder informasjonsartikler og et titalls pedagogiske aktiviteter knyttet til disse temaene: FRIHET, NEGATIV SOSIAL KONTROLL, KULTUR, KJØNNSLEMLESTELSE, KVINNERS RETTIGHETER og BARNS RETTIGHETER. Pedagogisk veiledning til kursleder, presentasjonsøvelser, en rekke energiladere («energizers») og et punkt om evaluering er inkludert.
  • Støttet av IMDi 
  • Last ned håndboken.

Nedenfor kan du laste ned undervisningsmateriellet. Ønsker du tips og råd om hvordan håndboken kan brukes, ta kontakt med oss i Menneskerettighetsakademiet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Håndboken er brukt til å organisere en rekke Frihet, JA! workshops i 2021, 2022 og 2023.  Brosjyre om "Frihet, JA"-prosjektet

Tema-artikler

Powerpoint-presentasjoner (PPP)  

Nedenfor er forslag til innhold til powerpointpresentasjoner om de ulike emnene. Ta kontakt om du ønsker dem tilsendt i PPP-format: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Annet undervisningsmateriell  

Film om Frihet, JA! prosjektet (2 min) på Vimeo (januar 2023):