STEPS - Survival Toolkit for EDC

Anbefalinger og aktiviter som motvirker populisme og forebygger radikalisering og ekstremisme 

STEPS - Survival Toolkit for EDC (Education for Democratic Citizenship) in Post-factual Societies

  • Utgiver: DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) (2018)
  • Manualen er et resultat av et to-årig samarbeid mellom 14 organisasjoner fra 12 europeiske land, inkludert MRA, som alle er medlemmer av DARE nettverket
  • I tillegg til å inneholde metoder og verktøy for opplæring, inkluderer manualen råd til politikere, lærere og andre som arbeider med barn og unge. Budskapet er at opplæring i demokratisk medborgerskap motvirker populisme og forebygger radikalisering og ekstremisme 
  • Rapportens kapittel om Norge er skrevet av MRA ved Evgenyia Khoroltseva, Lillian Hjorth og Marit Langmyr   
  • Last ned manualen.

Landrapporter om populisme og falske nyheter

En viktig del er situasjonsrapportene som analyserer utbredelsen av populisme, falske nyheter og radikalisering i landene. Hva gjør myndigheter, organisasjoner og sivilsamfunnsaktører for å motvirke problemene? Er politiske virkemidler utarbeidet? Hvordan står det til i skolen? Menneskerettighetsakademiet (MRA) har skrevet kapittelet om Norge. Øvrige rapporter er fra Romania, Bulgaria, Italia, Hellas, Østerrike, Estland, Latvia, Tsjekkia, Tyskland, Skottland og Spania.

Pedagogiske verktøy

"STEPS - Survival Toolkit" presenterer også gode pedagogiske verktøy og undervisningsressurser som på ulike måter fremmer inkludering og demokratisk medborgerskap. Viktige bidrag er i tillegg artiklene fra yngre stemmer som oppfordrer til å vise motstandskraft i forsvaret av de demokratiske institusjonene. 

Utdanningsmyndighetene i Østerrike har bidratt med støtte til publiseringen.