ToolKit består av engasjerende og deltakende undervisningsaktiviteter som bygger demokratisk kompetanse og skaper økt respekt for menneskerettighetene!

I 2021/22 gjennomførte Menneskerettighetsakademiet (MRA) prosjektet Human Rights Lens i samarbeid med åtte videregående skoler i Norge.