Utvalgte artikler

Fagartikler om demokrati og menneskerettigheter

The Norwegian Civil Society 

 • Utgiver: Partners Slovakia for Democratic Change (PSDC) (2023)
 • Forfatter: Lillian Hjorth
 • Les artikkelen  

 

Frihetens spydspisser

 • Utgiver: Fredrikstad blad (2023)
 • Forfattere: Lillian Hjorth og Elsa Yohannes Samuel
 • Les kronikken 

 

Frihetens kår i Russland

 • Utgiver: Minerva (2019)
 • Forfatter: Eugenia Khoroltseva 
 • Les artikkelen
 

Menneskerettighetserklæringen 70 år i dag: Brett opp ermene og fortsett kampen! 

 

Human dignity and human rights

 • Utgiver: journalism-edu.org (2017)
 • Artikkelen ble først publisert på norsk i "Menneskerettigheter og aktivisme". Aktive Fredsforlag (2015) 
 • Forfatter: Lillian Hjorth
 • Les artikkelen
                

 The lowest common denominator - the Universal
 Declaration of Human
 Rights

 • Utgiver: journalism-edu.org (2017)
 • Artikkelen ble først publisert på norsk i "Menneskerettigheter og aktivisme". Aktive Fredsforlag (2015) 
 • Forfatter: Lillian Hjorth
 • Les artikkelen
     

 The European human rights system 

 • Utgiver journalism-edu.org (2017)
 • Forfattere: Lillian Hjorth og Eugenia Khoroltseva
 • Les artikkelen 
  

 En menneskerett å søke, men ikke få asyl 

  

Grunnlovsfesting av menneskerettighetene vil styrke norsk menneskerettighetsjuss  

 

 

Hundre år med allmenn stemmerett 

    

  Uønskede ytringer og sunne samfunn

   
 

Bygg broer, ikke murer - med menneskerettigheter

 • Forfatter: Lillian Hjorth (2008)
 • Utgiver: Kirke og kultur. Nr. 03. 2008
 • Les artikkelen