Menneskerettigheter som møtested

Article Index

 

Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet (MRA) holdt kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) på mottak. I økende grad har vi inkludert elever fra den lokale skolen (ungdomsskole, videregående skole, folkehøgskole) på kursene. Vår erfaring er at undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er en god ramme for slike felles møter. Ungdommene kommer sammen på en arena basert på likeverd, respekt og forståelse. Gjennom våre kurs tilbyr vi slike arenaer. Denne siden er en veileder for skole og mottak som ønsker å etablerere felles møteplasser for asyl- og flykning-ungdom og elever i norsk skole.