Portugal: Seminar om barns rettigheter

sep 22, 2016

Psykologer, lærere og sosialarbeidere var målgruppen da Menneskerettighetsakademiet (MRA) arrangerte et tre-dagers seminar i Lisboa i starten av september. Temaet var barns rettigheter og hvordan man kan undervise menneskerettigheter til barn.

-  I tillegg til teoretisk informasjon om menneskerettigheter ga vi konkrete eksempler på øvelser, gruppearbeid og undervisningsteknikker. Kursdeltagerne jobber i hovedsak med formidling rettet mot barn i alderen 6 til 11 år. Deltagende metoder er derfor et svært nyttig og relevant verktøy, forteller prosjektleder i MRA, Marit Langmyr.

Seminaret fikk svært gode tilbakemeldinger. Deltakerne la vekt på at menneskerettighetsperspektivet er viktig og kan bidra til å heve kvaliteten på deres eget arbeid med barn og unge:

"I will try to adapt it for small children. The group dynamics were awasome (...) I've learned a lot and had a great time!"

"I really like the pace/rythm of the course because it develops a sense of tolerance, security and respect for human necessities, learning process as "step by step".

Seminaret var et samarbeid mellom MRA og ARISCO, en portugisisk organisasjon som arbeider med utvikling av prosjekter for barn og unge. Tiltaket var finanisert av EØS midler som er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten er også ment å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Partnerorganisasjonene tenker nå på hvordan samarbeidet kan videreføres.

Siste nytt