Samarbeid med Norsk Folkemuseum

okt 10, 2016

Undervisningsopplegget «Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» er et spennende samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet, Norsk Folkemuseum, Folk og Forsvar, Redd Barna og SAIH. Elever fra 5.-10. trinn var invitert til å delta på opplegget som ble gjennomført 21. september. I løpet av dagen fikk elevene  innsikt i problemstillinger knyttet til krig og uro, men også håp, framtidstro, frihet og ansvar var sentralt. Menneskerettighetsakademiet var stasjonert i den flotte gamle stortingssalen på museet. Her reflekterte vi rundt temaer som blant annet ikke-diskriminering, og hadde et kort foredrag om FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. 

Les mer om undervisningsopplegget her.

Gamle Stortingssal hvor forhandlingene om Norges skjebne høsten 1814 fant sted. 

Siste nytt