Internasjonalt møte om utdannelse i Brussel Featured

okt 13, 2016

Menneskerettighetsakademiet (MRA) ved Eugenia Khoroltseva deltok på  "Livslang læring uken" (LLL week) i Brussel fra 10. til 13. oktober. Arrangementet, som er et årlig tiltak, setter viktigheten av livslang læring på dagsorden og samler hundrevis av forskere, lærere, professorer, aktivister og politikere, inkludert representanter fra Europaparlamentet. LLL-week har blitt en milepæl-aktivitet når det gjelder å sette utdanning på dagsorden i Europa. Ukens mange møter og seminarer fokuserer på hvordan livslang læring - fra barndom til alderdom og i alle livssituasjoner - kan være med på å bidra til å håndtere aktuelle utfordringer. På vegne av MRA og det europeiske DARE nettverket, deltok Eugenia Khoroltseva på to seminarer. Hun satt i panelet på seminaret "Refugee and migrant challenge", og presenterte MRAs  kurs for asylsøkere som et godt eksempel på seminaret "Intercultural and citizenship education". Dette møtet handlet om opplæring utenom vanlige utdannelsesinstitusjoner. Les mer om LLL-week her.  

 

Siste nytt