Foreleste på Høgskolen i Sørøst-Norge

okt 31, 2016

Fredag 26. oktober var Eugenia Khoroltseva og Marit Langmyr på Høgskolen i Sørøst-Norge, campus «Papirbredden», Drammen, der de foreleste for studentene på studiet «Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering». Temaet var Menneskerettighetsakademiets virksomhet i inn- og utland og formålet var å gi studentene innsikt i hvordan frivillig organisasjoner kan arbeide for menneskerettighetene. Også en rekke ganger tidligere har akademiet forelest for studentene på "menneskerettighetsstudiet". Khoroltseva og Langmyr fortalte om akademiets mange aktiviteter i inn- og utland og viste film og bilder. Studentene var svært interesserte og hadde mange spørsmål. Særlig var det vårt arbeid for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, mens også aktivitetene i Russland, som engasjerte.

Marit Langmyr forteller om pilotprosjektet der enslige mindreårige asylsøkere deltar på kurs sammen med norske ungdommer.

Siste nytt