- Det var spennende å få bedre innblikk i FNs arbeid med menneskerettighetsundervisning, sa prosjektleder Marit Langmyr etter å ha besøkt FNs høykommissær for menneskerettigheters kontor for metodikk, opplæring og utdanning. - Føringene fra verdensorganisasjonen er helt klare: statene må styrke innsatsen på feltet!

Det var sammen med samarbeidspartnere fra journalistutdanninger i Norge og Russland samt kollega Lillian Hjorth at Langmyr den 7. desember, besøkte FNs høykommissær for menneskerettigheters kontor for undervisning. Formålet med FN-møtet i den sveitsiske hovedstaden var å bli bedre kjent med organisasjonens arbeid på feltet og informere om partnernes mangeårige satsning på å undervise norske, svenske og russiske journaliststudenter i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og etikk i journalistikken. I tillegg til FNs avdeling for undervisning, møtte partnerne representanter for spesialrapportøren for ytringsfrihet samt de som arbeider med sikkerhet for journalister og medie-arbeidere. Studieturen inneholdt også en omvisning i Palais des Nations, den storslåtte bygningen som nå er FNs europeiske hovedkvarter, men som opprinnelig ble bygget for Folkeforbundet i mellomkrigstiden (1929-1938).

Opplæring i menneskerettigheter også for journalister

I 2011 vedtok FNs generalforsamling Erklæring om undervisning i menneskerettigheter. Milepæl-dokumentet var et resultat av det systematiske arbeidet FN har gjort med å satse på menneskerettighetsundervisning siden begynnelsen på 1990-tallet. Den stående oppfordringen til statene er å styrke slik opplæring i skolesystemene og i samfunnet forøvrig. Tiåret 1994 til 2004, som var FNs tiår for menneskerettighetsundervisning, ble etterfulgt av FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning i 2005. Verdensprogrammets tredje fase - fra 2015 til 2019 - understreker at det er på høy tid at statene styrker slik opplæring også for journalister.

Programmets artikkel 40 sier: (...) media professionals and journalists play a fundamental role in the promotion and protection of human rights. Effective human rights education fosters their knowledge about, commitment to and motivation concerning human rights. Human rights principles provide essential guidance for their professional performance and the work of media outlets, which can only take place in an enabling environment in which access to information, freedom of expression and safety are protected.

Siste nytt