Undervisningsopplegget «Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» er et spennende samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet, Norsk Folkemuseum, Folk og Forsvar, Redd Barna og SAIH. Elever fra 5.-10. trinn var invitert til å delta på opplegget som ble gjennomført 21. september. I løpet av dagen fikk elevene  innsikt i problemstillinger knyttet til krig og uro, men også håp, framtidstro, frihet og ansvar var sentralt. Menneskerettighetsakademiet var stasjonert i den flotte gamle stortingssalen på museet. Her reflekterte vi rundt temaer som blant annet ikke-diskriminering, og hadde et kort foredrag om FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. 

Les mer om undervisningsopplegget her.

Gamle Stortingssal hvor forhandlingene om Norges skjebne høsten 1814 fant sted. 

Siste nytt