Print this page

- Et høydepunkt i ungdommenes hverdag

jan 15, 2017

I 2016 gjennomførte vi 12 menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) flere steder i Norge. Ventetiden på et asylmottak er utfordrende, og aktiviteter som tar ungdommene på alvor og gir mestringsfølelse blir tatt godt imot. Blant annet uttalte Marius Nicolaisen, som er leder på Mysebu mottak, at ”kursene er et høydepunkt i ungdommenes hverdag”.

Kursdeltagerne var fra Afghanistan, Syria, Somalia, Vest-Sahara, Marokko, Eritrea, Iran, Irak, Kosovo, Gambia, Albania, Burkina Faso, Romania og Palestina. På tre av kursene deltok også elever fra Sjøvegan videregående skole og Asker videregående skole.  Totalt fikk rundt 300 ungdommer undervisning i menneskerettigheter i løpet av fjoråret. 

Fra sør til nord

De seks mottakene vi besøkte hadde stor geografisk spredning. Her er en liten oppsummering av  ”kurs- turnéen” vi har hatt fra sør til nord.

Tre kurs ble holdt på Hvalstad mottak i Asker. I tillegg til to to-dagers kurs for beboerne her, hadde vi også et felles kurs for EMA sammen med ungdom fra Asker videregående skole. Dette kurset inngår i pilotprosjektet vårt, hvor vi skaper møteplasser for flyktningungdom og norsk ungdom. Et resultat av prosjektet er en veileder for skole og mottak. Formålet er å bidra til at flere skoler og mottak kan legge til rette for å skape felles møteplasser med menneskerettighetene som ramme.

Vi hadde tre turer til Mysen hvor vi hadde kurs for beboerne på Mysebu mottak. På ett av kursene var også ungdom fra Spydeberg mottak med. Dette kurset ble filmet i anledning at kursene var valgt ut til ”World Forum for Democracy”. 22. desember testet vi ut et litt annerledes kursopplegg på Mysebu hvor vi vektla kultur og identitet i tillegg til menneskerettighetene.  Dette opplegget er noe vi vil videreutvikle i 2017.

To kurs ble lagt til Lunner mottak på Hadeland. Det første kurset ble gjennomført i april. Da hadde vi hele fem språkgrupper, men ved hjelp av gode tolker og språkassistenter fra mottaket gikk det veldig fint.

På Sørlandet hadde vi kurs på Tvedestrand rådhus for 23 gutter. Det er første gang vi samarbeider med Tvedestrand mottak om kurs. I Tvedestrand observerte vi hvilken effekt innvilgelse av midlertidig opphold har på ungdom som venter på asylmottak. Flere av guttene fikk kort tid før kurset beskjed om at de ikke får bli værende i Norge etter fylte 18 år, noe som preget de to dagene. Mange var bekymret og urolige. Samtidig viste evalueringene at de var svært fornøyde med kurset, noe som indikerer at kursets aktive metoder og positive kunnskap ikke er mindre viktig for denne gruppen enn andre EMA.

I desember gikk reisen til Sunndalsøra og Sunndal mottak. Det var tydelig at menneskerettigheter var et tema som interesserte. Vi kursholdere ble utfordret med en rekke gode og krevende spørsmål, blant annet om Syria-konflikten. Under pantomime-øvelsen var kreativiteten stor. Vi var svært imponert over fremførelsene som skulle illustrere ulike artikler i Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

To sentrale samarbeidspartnere i utviklingen av felles kursopplegg for flyktningungdom og norsk ungdom er Sjøvegan videregående skole og Sjøvegan mottak  i Troms. I juni gjennomførte vi et fire-dagers opplegg for til sammen 35 ungdommer. I oktober var vi tilbake og hadde et felles dagskurs i forbindelse med internasjonal uke. 

Jeg tenkte hvis man fortsetter med slike kurs så kan man få nøkkel til et godt liv.

Deltager Sjøvegan

Evalueringer

Etter hvert kurs evaluerer de unge asylsøkerne innholdet. Deres tilbakemeldinger er viktige i planleggingen av videre arbeid.

Oppsummering av evalueringer som ble levert inn i 2016:

  • 50 prosent kunne ikke noe om menneskerettigheter fra før
  • 92 prosent vil lære mer om menneskerettigheter
  • 83 prosent svarte at de synes kurset var veldig bra. 

Sitater:

  • It was very good. We learned a lot about human rights, and at the same time we had fun. 
  • Det som var bra var at vi jobbet i grupper sammen med de norske. Vi lærte mye av hverandre.
  • The course was really fantastic. Again it teaches us more things we didn’t know about human rights and duties.

Kursene finansieres av Utlendingsdirektoratet. Les mer her 

Gruppearbeid på Mysebu mottak i november: Ti regler for en ny planet.

Kurs på Tvedestrand Rådhus i november. 

Energiladere er morsomme avbrekk i løpet av kursdagen. Her fra kurs på Hvalstad i juni.