Pensjonister, menneskerettigheter og Trump

feb 03, 2017

Rundt 60 engasjerte pensjonister trosset det glatte føret da daglig leder Lillian Hjorth holdt foredrag om menneskerettigheter på Ski torsdag 2. februar. Foredraget var et av mange i rekken denne våren for de samfunnsinteresserte medlemmene i Ski Pensjonistakademi. Hjorth fortalte om den spennende historien da FNs stater diskuterte seg frem til Verdenserklæring om menneskerettighetene og hvordan det internasjonale systemet for å beskytte menneskerettighetene har vokst frem siden da. Hvilke styrker og svakheter finnes? De aktive pensjonistene hadde mange gode spørsmål og både president Trumps kontroversielle innreiseforbud, krigen i Syria og andre aktuelle saker ble diskutert. En interessant formiddag i Ski!

Ønskes foredrag? Ta kontakt.

Siste nytt