Innenforskap og utenforskap på Kuben

mar 23, 2017

- Gøy å være på Kuben! Så mange engasjerte og reflekterte ungdommer!

Dette sa Eugenia Khoroltseva etter å ha hatt tre workshoper for ulike elevgrupper denne uka. Temaet var "innenforskap" og "utenforskap", og opplegget var en del av Kuben videregående skoles antiradikaliseringsarbeid. Det var elever fra fagkretsene helse- og sosialfag, elektrofag, sosiologi, antropologi og barn og unge som deltok. Gjennom øvelser, gruppearbeid og diskusjoner, reflekterte elevene over spørsmål knyttet til identitet, sosialisering og utenforskap. Hvordan skapes vår identitet? I hvilken grad påvirkes vi av andre? Hva er stereotypier og fordommer? Hvem er "oss" og hvem er "de andre"? Lærer vi noe av å tenke over dette? 

Den aktive undervisningen ble tatt godt imot av elevene. Veldig bra opplegg var også responsen fra lærerne. Neste workshop blir i april. Vi gleder oss.

Om workshopen på Instagram

Nedenfor er noen bilder: Foto: Menneskerettighetsakademiet (de store bildene) og Ellen Mari Sletten (de små bildene)

     

Eugenia Khoroltseva

Siste nytt