«Bygg broer, ikke murer» på polsk

jun 12, 2017

En viktig pedagogisk ressurs for oss i Menneskerettighetsakademiet er boken "Bygg broer, ikke murer" av vår daglige leder, Lillian Hjorth, og Enver Djuliman (Den norske Helsingforskomite). Boken er nå oversatt til polsk (Buduj mosty, nie mury).  8. og 9. juni hadde vi workshop i Warszawa hvor vi gikk gjennom utvalgte øvelser og aktiviteter fra boka. 

Workshopen var rettet mot lærere og andre som underviser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Undervisning i disse temaene er spesielt viktig nå som menneskerettigheter og demokratiet er under press i landet. Den polske regjeringen (valgt i 2015) har vedtatt flere lovendringer som har vekket bekymring hos nasjonale og overnasjonale aktører.

Om boken

"Bygg broer, ikke murer" er inkludert i det internasjonale kompendiumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, som er utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO. I tillegg til norsk og polsk utgave, er boken oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010) og hviterusssisk (2011).

 

Siste nytt