Print this page

Unge asylsøkere vil ha kunnskap om menneskerettigheter

jun 20, 2017

20. juni er verdens dag for flyktninger. Antallet flyktninger og internt fordrevne i verden har nå passert 65 millioner. Vi tilbragte dagen på Mysebu mottak hvor vi hadde menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere fra Eritrea, Afghanistan, Syria og Irak. Tidligere i år har vi også hatt kurs på Lunner og Hvalstad.

I sine evalueringer sier flesteparten av ungdommene at de ikke hadde kunnskap om menneskerettighetene fra før, og at de ønsker å lære mer. FNs barnekonvensjon (artikkel 42) sier at statene gjennom aktive tiltak, skal påta seg å "gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn".  Det at unge asylsøkere og flyktninger, en av de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt, er de som vet minst om menneskerettigheter, bør være en viktig grunn for å styrke opplæringen for dem.

Prosjektet finansieres av Utlendingsdirektoratet (UDI). Se informasjonsfilm om kursene.

Bilder fra kurs vår/sommer 2017: