Hovedtale på prisutdelingen "Fangenes testamente"

jun 22, 2017
 
Hvert år deler Aktive Fredsreiser ut prisen Fangenes Testamente til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om fredsskapende prosesser på en god måte til folk flest. I år gikk prisen til to tyske stiftelser som formidler historier fra 2. verdenskrig ved å synliggjøre fortidens overgrep gjennom minnesmerker og minnesteder. Stiftelsen monumentet over de myrdede jødene i Europa har skapt et minnested sentralt i Berlin for å minnes de rundt seks millioner jødene som mistet livet under Holocaust. Den har også utarbeidet tre andre monumenter, også sentralt i Berlin, til minne om de forfulgte homoseksuelle, de myrdete Sinti og Rom samt ofrene etter eutanasiprogrammene (mordene av funksjons- og utviklingshemmede) under den andre verdenskrig. Den andre prisvinneren, Stiftelsen Eckerwald minnesti, formidler historien om Ørken 10, en underleir til nazistenes konsentrasjonsleir Natzweiler. Underleiren var et anlegg for å utvinne jordolje og som ble drevet av slavearbeidskraft i perioden 1944-45. Stiftelsen vedlikeholder og bevarer stedet slik at besøkende kan få kunnskap om de overgrepene som skjedde der. 

Åpningen av prisutdelingen den 10. juni skjedde ved Risørs ordfører Per Lunden, før Vidar Fjelstad, styremedlem i Aktive Fredsreiser, fortalte om prisen "Fangenes testamente". Grunnlegger Helga Arntsen informerte om Aktive Fredsreiser arbeid, før daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth holdt hovedtalen. Hun la vekt på menneskeverdet som en forutsetning for menneskerettighetene og fortalte at hun nettopp hadde vært i Berlin på en studietur med russiske journaliststudenter. Minnestedene hadde satt i gang viktige refleksjoner og gjort et dypt inntrykk på alle.
 
Deretter begrunnet Hanne Sophie Greve, leder av priskomiteen, lagdommer i Borgarting Lagmannsrett og tidligere dommer i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, valget av prisvinnerne. Hun sa at felles for begge minnestedene er at de har som mål å hedre de døde, men også å lære av fortidens feil i et fremtidsperspektiv. Hun introduserte prisvinnerne som selv holdt avsluttende takketaler. Det ble en minnerik prisutdeling i Risør. 

Les om utdelingen på Aktive Fredsreisers hjemmesider.

Om prisen Fangenes testamente

Det var Tollef Larsson som ga daglig leder og grunnlegger av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig har han ønsket at samfunnet må sette sterkere fokus på hva vi har lært om det ondes problem, med vekt på spørsmål som: Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses? Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter? Hvis konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?
 

Om prisvinnerne 2017

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas får prisen Fangenes testamente for et årelangt, brennende engasjement for å etablere et monument i sentrum av Berlin, Tysklands hovedstad, til minne om de rundt seks millioner jøder som mistet livet under Holocaust. Et monument som også representerer et bidrag i arbeidet for fred, frihet, demokrati og menneskeverd. Stiftelsen har også ansvaret for monumentet for de forfulgte homoseksuelle, monumentet for de myrdede Sinti og Roma, samt monumentet over ofrene for Eutanasi programmet.
 
Initiative Gedenkstätte Eckerwald får prisen Fangenes testamente for i mer enn 30 år å ha tilrettelagt og ivaretatt minnesmerker og graver ved "Ørken 10". Dette var et stort utvinningsanlegg for jordolje drevet med slavearbeidskraft av Det tredje rike 1944-45 i De schwabiske alper, som underleirer til konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau. Foreningen har engasjert et stort antall frivillige på alle nivåer ikke minst skoleklasser. Foreningen har hedret ofrene og vist stor respekt og omsorg for pårørende. Alt for å lære av fortidens feil i et fremtidsperspektiv.
 
Bildet øverst, fra venstre: Tollef Larson, Birgitta Marquart Schad, Jana Holzheimer og Helga Arntzen
Bildet Nederst: minnestedet for jødene. Øverst: minnestedet for Rom/Sinti  
 
 
 
 

Siste nytt