Sør-Kaukasus, Norge og interkulturell kompetanse

apr 16, 2018

– Menneskerettighetsakademiet (MRA) er glad for å være en av nettverkspartnerne i dette nye treårige samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner i Sør-Kaukasus og Norge, sier MRAs kontaktperson for prosjektet, Eugenia Khoroltseva. – Gjennom en rekke faglige samarbeidsaktiviteter, er det et overordnet mål å utvikle institusjonelt partnerskap mellom universitetene. Særlig er det samarbeid knyttet til interkulturell kommunikasjon og gode måter å håndtere språklig og kulturelt mangfold på i akademiske og yrkesfaglige settinger, som skal fokuseres.

Det er Fakultetet for utdanning og internasjonale studier ved OsloMet som er den drivende norske partneren. Partnere fra Sør-Kaukasus er universiteter i Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. I tillegg til MRA, er Den internasjonale Organisasjonen for Migrasjon i Tblisi (Georgia) nettverkspartner fra det sivile samfunn. Av aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektperioden kan nevnes studiereiser og workshops for akademisk ansatte, utvikling av undervisningsmateriell og felles kurs for studenter fra de ulike universitetene, samt publisering av forskningsresultater. MRA skal bidra på enkelte aktiviteter med undervisningsopplegg knyttet til menneskerettigheter og flerkulturell forståelse.

Prosjektet er støttet av Senter for institusjonalisering i utdanning (SiU).

Bildene viser motiver fra Georgia.

Siste nytt