Demokratisk kompetanse for unge asylsøkere

mai 03, 2018

Menneskerettighetsakademiet er glad for at Utlendingsdirektoratet også i år har gitt stiftelsen midler, slik at vi kan videreføre den viktige opplæringen i demokrati og menneskerettigheter for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Etter å ha gjennomført kurs for denne gruppen siden 2008, vet vi at mange kan lite om menneskerettigheter. I 2017 oppga rundt halvparten av ungdommene at de ikke kunne noe om temaet fra før. Vår erfaring er at de setter stor pris på kursene, og at både temaene og pedagogikken fenger. Mange rapporterer også om gode opplevelser av mestring. Som en av fjorårets deltakere skrev i sitt evalueringsskjema: - Jeg har lært at min mening betyr noe.  

I tillegg til de ordinære to-dagers kursene i menneskerettigheter, er planen i 2018 å organisere fordypningskurs med fokus på likestilling, kultur og identitet, samt barns rettigheter. På alle kursene formidles relevant informasjon om det norske samfunnet. Overordnede målsettinger er at ungdommene skal få kunnskap samt utvikle positive holdninger basert på likeverd, toleranse og respekt. Mottakene vi samarbeider med gir gjennomgående meget positive tilbakemeldinger på tilbudet. 

Samarbeid med Eidsvoll 1814

En ny satsing i 2018 er at Eidsvoll 1814 skal brukes som læringsarena for ungdommene. Stedet formidler historien om da Grunnloven ble vedtatt i 1814 og inspirerer dessuten alle besøkende til aktiv deltakelse i Demokratisenteret. Vi gleder oss til å ta med oss de unge asylsøkerne til Eidsvoll. Grunnlovsbygningen er et godt utgangspunkt for å reflektere over kjennetegn ved demokratiet som en fredelig mekanisme for håndtering av uenighet og konflikt.

Les mer om Menneskerettighetsakademiets undervisningstilbud for asylsøkere i Norge. 

 

Eidsvollsbygningen.

Siste nytt