Falske nyheter på agendaen i Sofia, Bulgaria

jun 02, 2018

I alt 30 deltakere fra 14 europeiske land deltok på workshopen «Between Fact and Fake: Building Resilience to Misinformation” i Sofia, Bulgaria 28. og 29. mai. Det var fakultetet for økonomisk sosiologi ved Universitetet i Sofia, Partners Bulgaria Foundation og Partners for Democratic Change (Slovakia) som organiserte samlingen. Deltakere var forskere, journalister, pedagoger samt representanter fra en rekke ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Utgangspunktet for workshopen er det økende problemet som falske nyheter og desinformasjon representerer for våre demokratier. Hvordan påvirker falske nyheter samfunnene våre? Hva er konsekvensene for kvalitetsjournalistikken når omfanget av populisme, falske nyheter og desinformasjon øker? Hva kan gjøres for å håndtere problemet? Nyere forskning og analyser ble presentert i tillegg til en rekke situasjonsrapporter fra ulike land.

- Skremmende førstehåndsberetninger 

- Det var skremmende å få førstehåndsberetninger om situasjon i Ungarn og andre europeiske land, der politikere bevisst desinformerer for å få oppslutning om sine politiske prosjekter, sier Menneskerettighetsakademiets daglige leder Lillian Hjorth etter hjemkomsten fra Sofia. - Desto mer oppmuntrende var det å å få kunnskap om prosjekter og mekanismer som nå utvikles for å håndtere problemet.

Et viktig virkemiddel for å forebygge falske nyheter og desinformasjon, handler om å bedre journalistenes kompetanse. Lillian Hjorth presenterte derfor i sitt innlegg den nye nettbaserte manualen ”Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism Education», som Menneskerettighetsakademiet har utarbeidet i samarbeid med forskere og forelesere fra en rekke journalist-utdanninger i Norge og Russland. Den dagsaktuelle undervisnings-ressursen fikk svært god mottakelse. Den er publisert på engelsk og russisk og vil være en ressurs i fag som journalistikk, og medier og kommunikasjon verden over.

Nedenfor er noen bilder fra workshopen. Foto: Lavinia Visan. Foto nederst: MRA 

 

Siste nytt