Workshop for skoleelever og unge asylsøkere på Mysen

mai 25, 2018

En kjempeflott og lærerik dag! Både elever, lærere, asylsøkerungdommer og ansatte ved mottaket på Mysen, hadde mange godord etter Menneskerettighetsakademiets tre timers workshop på Mysen videregående skole torsdag 24. mai. I alt 35 ungdommer deltok og rundt halvparten var asylsøkere fra Etiopia, Eritrea, Syria og Afghanistan. Dagen før hadde de unge asylsøkerne hatt eget kurs på mottaket, så de var godt forberedt.  

Dagen begynte med en morsom fysisk øvelse som viste hvor mangfoldige vi mennesker er. Øvelsen førte til en spennende refleksjon omkring identitet. Deretter ble deltakerne delt inn i grupper der de fikk mulighet til å prate med hverandre. Oppgaven var å fortelle om hverandres land, kulturer, tradisjoner og andre ting som de måtte lure på. De brukte god tid til å prate og stille hverandre spørsmål. De etterfølgende presentasjonene i plenum viste at de hadde lært mye.

Etter en kort pause i skolegården, var det tid for quiz. Igjen gikk ungdommene i grupper, men nå var utfordringen å svare på aktuelle samfunnsspørsmål, gjette riktig flagg til riktig land, og lytte til vakker musikk. Hvilke land kom sangene fra? Et sentralt konkluderende poeng, var at selv om kulturer er forskjellige, har de det til felles at de utvikler egne sanger, mattradisjoner, nasjonaldrakter etc. Vi mennesker har mye mer til felles enn det vi ofte tror. 

Ved avslutningen ga ungdommene uttrykk for at det hadde vært spennende å møte hverandre. Tilbake på mottaket ga asylsøkerne kurset toppkarakter. Det hadde vært fint å møte jevnaldrende skoleelever, lære enda mer om Norge og få et avbrekk fra mottakslivet. 

Hvorfor felles aktiviteter for unge asylsøkere og elever i norsk skole?

Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet organisert kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for to tusen unge asylsøkere rundt omkring i Norge. I økende grad har elever fra den lokale skolen deltatt i aktivitetene. Når unge med ulke livserfaringer møtes, oppstår unike muligheter for læring og positiv holdningsskaping. Når de i tillegg bor i samme lokalmiljø, kan kursene også bidra til integrering. 

Les mer om Menneskerettighetsakademiets virksomhet rettet mot asylsøkere.  

Siste nytt