Human Rights and Citizenship Education for All

sep 11, 2018

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med svenske og russiske organisasjoner om å formidle gode undervisningsmetoder i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er "Human rights and citizenship education for all: effective methods of teaching". Syv to-dagers workshops skal organiseres i løpet av høsten. Målgrupper er samfunnsfaglærere og studenter samt aktører fra det sivile samfunn. Den første workshopen fant sted i Kaliningrad 30. og 31. august for 22 deltakere. Tiltaket ble støttet av menneskerettighetsombudet i Kaliningrad. 

Les om workshopen på Menneskerettighetsombudets hjemmeside (russisk) 

Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd.

 

 

Siste nytt