Sørkaukasiske partnere på Oslomet

sep 12, 2018

– Det var fint å møte partnerne fra Sør-Kaukasus for første gang og vise frem våre aktive undervisningsmetoder, forteller prosjektleder Eugenia Khoroltseva etter Kick-off seminaret i samarbeidsprosjektet “Intercultural Encounters in Academia and Work Places in South Caucaus and Norway”, på OsloMet i midten av september.

Partnere i samarbeidet er Fakultet for utdanning og internasjonale studier ved OsloMet (prosjektleder) samt universiteter i Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. Menneskerettighetsakademiet (MRA) og Den internasjonale Organisasjonen for Migrasjon i Tblisi (Georgia) er nettverkspartnere fra det sivile samfunn. Studieturen til Oslo var den første av en lang rekke aktiviteter som skal gjennomføres de neste tre årene. Som et ledd i det omfattende programmet i Oslo, holdt Menneskerettighetsakademiets en halvannen times workshop om menneskerettighetsundervisning. 

Av fremtidige prosjektaktiviteter som skal gjennomføres, er workshops for akademisk ansatte, utvikling av undervisningsmateriell, studiereiser og felles kurs for studenter fra de ulike universitetene. Også forskningsresultater skal publiseres. Særlig er det samarbeid knyttet til interkulturell kommunikasjon og gode måter å håndtere språklig og kulturelt mangfold på i akademiske og yrkesfaglige settinger, som skal fokuseres. Det overordnede målet er å utvikle institusjonelt partnerskap mellom universitetene.

MRA skal bidra på enkelte aktiviteter med undervisningsopplegg knyttet til menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Særlig gleder vi oss til å møte og undervise de sørkaukasiske studentene, avslutter MRAs kontaktperson for prosjektet Eugenie Khoroltseva.  

Prosjektet er støttet av Senter for institusjonalisering i utdanning (SiU). De sørkaukasiske partneruniversitetene er Tbilisi State University, Jerevan State University (Armenia) og Khazar University (Aserbajdsjan).

Bildet nedenfor er fra Georgia. 

 

Siste nytt