Kreativ workshop for asylungdom på Frivillighetshuset

sep 24, 2018
- Bra og gøy! var tilbakemeldingene etter den kreative workshopen som Menneskerettighetsakademiet (MRA) organiserte på Frivillighetshuset i dag for enslige mindreårige asylsøkere fra Mysebu mottak på Mysen. Både ungdommer og ledere malte bilder, laget håndtrykk og “nye planeter”. Workshopen var en oppfølging av et to-dagers kurs om menneskerettigheter som MRA tidligere i høst organiserte på mottaket. Maleriene og planetene skal tas vare på. Forhåpentligvis skal de bli en del av en utstilling som MRA søker å utvikle til neste år i samarbeid med Eidsvoll 1814. Formålet er å synliggjøre unge asylsøkeres meninger og tanker om hva som skaper gode samfunn. 
 
Nedenfor er noen bilder fra workshopen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste nytt