Workshops i Arkhangelsk og St. Petersburg

okt 12, 2018

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med svenske og russiske organisasjoner om å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er Human rights and citizenship education for all. Effective methods of teaching. Syv to-dagers workshops, et trainer-for trainer-kurs og flere studieturer skal organiseres. Nå er to av workshopene gjennomført i henholdsvis St. Petersburg og Arkhangelsk. 

- Det at både lærere, studenter og representanter fra frivillige organisasjoner deltar sammen på workshopene, forsterker grasrot-perspektivet, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva etter å ha kommet hjem fra Arkhangelsk.

- Det blir tydeligere at menneskerettighetene ikke bare er teori, men konkrete virkemidler som kan brukes i hverdagen. 

Selvvalgte temaer  

Workshopene i Arkhangelsk og St. Petersburg inkluderte begge en innføring i menneskerettigheter, formidling av metodikk og hvordan klassetimer kan designes. Fordi deltakerne til en viss grad kunne bestemme hva de ønsket å lære mer om, ble dagsorden litt ulik de to stedene. Temaer som ble tatt opp var blant annet retten til privatliv, forsamlingsfrihet, vold i nære relasjoner, samt ytringsfrihet og hatprat. I Arkhangelsk var deltakerne med på Moot Court, et rollespill om gjennomføring av en rettssak. Kurset der foregikk på Northern Arctic Federal University. 

I St. Petersburg, var det svenske Hanna Gerdes (Hanna og Goliath) som introduserte til menneskerettighetene. Representanten fra vertsorganisasjonen, St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky fortalte om deres arbeid med skoleprosjekter i nettverket School Projects in St. Petersburg. Og så ble begrepet skoledemokrati drøftet. Hva menes egentlig med skoledemokrati i Russland? Elevenes ytringsfrihet, mulighet for medbestemmelse og ulike former for «skole-sensur» ble diskutert. Som en forlengelse var det interessant å lære mer om svenske erfaringer med menneskerettigheter og demokrati i skolen. 

Partnere i prosjektet er, foruten Menneskerettighetsakademiet, St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky og SILC, en svensk stiftelse som arbeider med menneskerettigheter og demokratibistand. 

Prosjektet er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.

 
Bilder fra workshopen i ARKHANGELSK: 
 
 
 
  
 
 
Bilder fra workshopen i ST. PETERSBURG: 
 
 
 
De to nederste bildene er tatt av School Projects in St. Petersburg.
 

Siste nytt