Grunnloven på Eidsvoll og norsk demokrati

nov 05, 2018

I alt 23 ungdommer – 17 asylsøkere fra Mysebu mottak og 6 elever fra Mysen videregående skole – deltok på et kurs utenom det vanlige siste dag i oktober og første dag i november. På timeplanen sto demokrati, grunnlov og norsk historie. Etter første kursdag på mottaket, var det besøk til Eidsvollsbygningen på dag nummer to.

 Ungdommene var storfornøyde, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva. – Det er viktig at unge asylsøkere får kunnskap om det norske samfunnet og får reflektere rundt hva demokrati egentlig er. Besøket på Eidsvoll ble en flott opplevelse!

Et spennende program

Det var førstekonservator Torleif Hamre og formidlingsleder Anne Løvås som tok imot gruppen på i alt 32 unge og voksne. 

Etter velkomsten på tunet foran hovedbygningen, fikk vi føle historiens sus der vi fikk sitte i den samme salen der Eidsvollmennene i 1814 forfattet grunnloven. Vi ble vist rundt i bygningen, som i 1814 var bebodd av herr og fru jernverkseier Carsten Anker. Etter å ha gått gjennom de vakre rommene i første og andre etasje, tok vi turen ned til kjelleren der datidens tjenestefolk pleide å arbeide og bo. Slik fikk vi erfare de store forskjellene mellom folk. De fleste var fattige og levde under dårlige kår.

Etter omvisningen fikk vi lunsj i det nye Demokratisenteret. Videre holdt Torleif foredrag og inviterte til diskusjon om kjennetegn ved dagens norske demokrati. Anne tok oss påny tibake i historien da hun fortalte om Eidsvollsmennene og om hvordan de bygget opp den nye staten. Dagen ble avsluttet med en spektakulær film, evaluering og utdeling av diplomer.

  I've learnt to know the country in which I am a little bit more 

På spørsmål om hva som hadde vært det viktigste de hadde lært, var dette et av svarene: – Knowing the story of Norway, how it started and how it moved on through bad time.

– Tusen takk for at dere underviste oss i norsk historie og demokrati, skrev en annen. 

– I will never forget these two courses, skrev en tredje, – because I ’ve learnt to know to the country in which I am, a little bit more.

Elevene fra Mysen videregående synes det var fint å bli bedre kjent med ungdommene på mottaket. – Veldig gøy og koselig. Lærerikt. – Takk for at jeg fikk være med.  

 

Kurset er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Mysebu mottak og Eidsvoll 1814. Tusen takk til Eidsvoll 1814 for vennlig mottakelse og veldig god tilrettelegging.

Prosjektet er finansiert med støtte av Utlendingsdirektoratet (UDI).

 

Nedenfor er noen bilder: 

 

 

Siste nytt