Kultur, identitet og demokrati for unge voksne med eritreisk bakgrunn

nov 19, 2018

- Veldig bra. Jeg har lært mye om menneskerettigheter og hvordan man kan bruke demokratiet.

- Dette kurset er veldig viktig for alle som kommer fra krig.

Dette var noen av kommentarene i evalueringene etter workshopen som ble organisert på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo denne helgen. Deltakere var unge voksne og aktivister med eritreisk minoritetsbakgrunn. En del hadde lang botid i Norge, mens andre var ganske nye i landet.

Viktig å delta i samfunnet  

Menneskeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet var workshopens sentrale startpunkt. Med utgangspunkt i historien om FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene (1948) og kunnskap om hvordan det internasjonale menneskerettighetssystemet har utviklet seg, diskuterte vi diskriminering og «utenforskap». Hva betyr demokrati og menneskerettigheter i praksis – for meg, min familie og mine venner? Det var interessant å lytte til Hassen Khalifa - også med eritreisk bakgrunn - som innledet til debatt om viktigheten av å engasjere seg i samfunnet. Khalifa har mangeårig erfaring som bydelspolitiker i Oslo. 

Flere av refleksjonene kom etter tankevekkende aktiviteter der deltakerne selv bidro. I dialogøvelsen ble aktuelle problemstillinger som barneoppdragelse, seksuelle minoriteters rettigheter og flere andre temaer diskutert. Øvelsen viste på en spennende og konkret måte at når vi lytter til hverandre og sier hva vi mener, påvirkes vi. Bare gjennom dialog kan våre oppfatninger modnes.


Med rød hatt, Hilde Workenesh Heimdal, samarbeidspartner fra Mødre for Fred  

På søndagen sto refleksjoner om kultur, identitet og gruppedannelse på dagsorden. Hva er egentlig «kultur»? Går det an å skape ny kultur? Det var også fascinerende å reflektere rundt identitet. Er det bare oss selv som bestemmer hvem vi er - og blir? Refleksjonene viste at identitet er et mangfoldig begrep og at hvert enkelt menneske er komplekst og unikt. Miljøfaktorer i bred forstad - nasjonalitet, språk, religion, økonomiske faktorer og veldig mye annet - påvirker oss, akkurat som kjønnet vi er født med og andre arvelige faktorer. Konklusjonen var imidlertid at det også er mye vi bestemmer selv. Vi kan selv velge hvem vi vil bli, og om - og hvordan - vi vil bidra i samfunnet.  

Mål 

En viktig målsetting med prosjektet er å styrke deltakernes demokratiske kompetanse og deltakelse i frivillige nettverk og organisasjoner. Et mål er også å bidra til å skape like muligheter og styrke veien inn i sosiale fellesskap. Mange av deltakerne ga uttrykk for at de ville lære mer. Dette ble partnerne glade for å høre, da planen er å videreutvikle satsningen de neste årene.

Workshopen er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet, Mødre for Fred (nettverk av personer med eritreisk tilknytning) og Somalisk Velferdsforening.

Tiltaket er støttet med midler fra Oslo kommune.

Nedenfor er noen bilder fra workshopen


 

Kurset foregikk på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo

Siste nytt