- Alle kan gjøre noe!

nov 26, 2018

– Det er viktig at norsk-somaliske rollemodeller blir synliggjort. Mediene bør fokusere mer på det gode arbeidet som gjøres, og ikke bare svartmale situasjonen selv om det finnes utfordringer, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva etter workshopen som ble organisert på Frivillighetshuset på Tøyen i helgen.

Vel tjue deltakere med norsk-somalisk bakgrunn hadde funnet veien til workshopen som Menneskerettighetsakademiet organiserte i samarbeid med Somalisk Velferdsforening. Med utgangspunkt i praktiske øvelser, gruppearbeid og korte innledninger, sto temaer som identitet, kultur, demokrati, sivilsamfunn og menneskerettigheter på dagsorden.

Gjennom brainstorming, foredrag og diskusjon, ble det komplekse kulturbegrepet grundig analysert. Det ble klart at kultur både kan oppfattes som «koder i bakhodet», men også som pågående dynamiske prosesser. Perspektivet som synliggjør at vi skaper kultur hver eneste dag, kan bidra til en økt bevissthet om at det går an å endre samfunnet.


Til Høyre: Ahmed Saleban, daglig leder i Somalisk velferdsforening  

Innledninger fra aktivister 

En viktig del av workshopen var å diskutere utfordringer som minoritetsmiljøer står overfor i Oslo og ikke minst hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Flere aktivister var invitert til å fortelle om sitt arbeid for å bedre leveforholdene for innvandrere og flyktninger i hovedstaden.

– Selvsagt virker det! var den klare tilbakemeldingen, da de ble spurte om effektene av arbeidet. – Selv om man bare hjelper én eller noen få, er det så viktig. For om de i sin tur hjelper andre, blir ringvirkningene store. Alle kan gjøre noe!


Aktivister (fra venstre): Hussain Awad Nur (Frivillighetshuset), Fahad Abby (Hovseter )og Abdi Mohamed (STOLT prosjektet i Groruddalen) forteller om erfaringer fra frivillig arbeid.

Målsettinger 

Workshopen er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet, Somalisk Velferdsforening og Mødre for Fred (nettverk av personer med eritreisk tilknytning). Et viktig mål er å styrke deltakernes demokratiske kompetanse og aktivitet i frivillige nettverk og organisasjoner. En annen målsetting er å bidra til å skape like muligheter og styrke veien inn i sosiale fellesskap.

Partnerne har planer om å videreutvikle satsningen de neste årene. Tiltaket er støttet med midler fra Oslo kommune.

 

 

Nedefor er noen bilder fra workshopen:

 

Siste nytt