Foredrag om Verdenserklæringen om menneskerettighetene

nov 03, 2018

10. desember i år er det 70 år siden FNs generalforsamling vedtok Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Og det var nettopp Verdenserklæringen som var temaet for foredraget som daglig leder Lillian Hjorth holdt på Etikk-seminaret som fylkeslagene til Human-Etisk Forbund i Akershus, Oslo og Østfold arrangerte for sine medlemmer lørdag 3. november på Sør-Marka konferansesenter. Ved hjelp av dokumentariske bilder og film, viste Lillian hvordan krigens erfaringer spilte inn i forhandlingene om erklæringen og ble avgjørende for dokumentets innhold og kraft. Verdenserklæringen skulle vise seg å danne utgangspunktet for dagens internasjonale menneskerettighetssystem. 

De mange humanistene stilte en rekke spørsmål og kom med kommentarer og synspunkter. Selv om menneskerettighetene er under press, og også møter kritikk, ble det klart hvor viktig det er at menneskerettighetene stadig bør være et fundament for Human-Etisk Forbund. 

Bildet ovenfor er tatt av Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag.    

 

Siste nytt