Foredrag om Menneskerettighetsakademiet på Campus Drammen

nov 03, 2018

Lørdag 3. november, holdt prosjektleder Eugenia Khoroltseva foredrag for studentene på studiet Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering, på Campus Drammen, Universitetet i Sør-Øst Norge. Temaet for dagen var det sivile samfunn og hvordan aktivister og organisasjoner kan påvirke samfunnet. Eugenia fortalte om Menneskerettighetsakademiets tiårige abeid i inn- og utland. Hun la vekt på stiftelsens omfattende virksomet i Russland, men viet også mye oppmerksomhet til opplæring i menneskerettigheter for unge asylsøkere i Norge.

Det ble en interessant dag for både studenter og foredragsholder! 

Eugenia Khoroltseva

Siste nytt