Ungdom lærer av ungdom på Sjøvegan

des 05, 2018

– Det beste med workshopen var de gode diskusjonene og pratene der vi lærte om hverandre, skrev en ungdom i sin evaluering etter tre-dagers kurset for få dager siden, der asylsøkerungdom deltok sammen med elever fra Sjøvegan videregående skole.

Nettopp det å legge til rette for samtaler og refleksjoner, og bryte ned barrierer mellom ungdom i samme nærmiljø, var et mål for workshopen der i alt 24 ungdommer fra Afghanistan, Syria, Eritrea, Etiopia og Norge deltok. Undervisningen baserte seg på korte innledninger, gruppearbeid og morsomme øvelser. Mye tid var satt av til diskusjon og samtale. Tilbakemeldingene var veldig gode. – Man blir bedre kjent, var det mange som ga uttrykk for.

Viktig med møteplasser 

–  Når ungdommene lærer om kultur og menneskerettigheter, utvikler de forståelse for hverandre og positive holdninger basert på respekt og likeverd, sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Eugenia Khoroltseva. – Det er viktig å skape møteplasser. Ungdom lærer så mye av hverandre. 

Hvilke rolle spiller kultur og religion for utvikling av identitet?   

Noe av det som engasjerte mest, var å lære om hverandres hjemland. Hvordan er det å vokse opp i Afghanistan, Norge og de andre landene? Hvordan hilser man? Hva driver ungdommer med? Hva slags idrett er vanlig? Hvilken rolle spiller kultur og religion for utvikling av identitet? Gjennom diskusjonene ble det tydelig at kulturer endrer seg hele tiden. En konklusjon er at vi kan selv kan være med på å bestemme hvordan vi vil ha det. Selv om levemåter har vært vanlige før, må de vurderes opp mot samtidens verdier og kunnskap. Tvangsekteskap og vold i barneoppdragelsen, er for eksempel skikker som idag er i tilbakegang over hele verden. På samme måte viser likestilling og fremvekst av kvinner og minoriteters rettigheter, at samfunnene våre utvikler seg positivt. I dette perspektivet var det interessant også å få mer kunnskap om hvordan den norske staten gjennom mer enn hundre år, har diskriminert den samiske urbefolkningen.       

Analyse av landenes menneskerettighetssituasjon 

Den siste dagen ble menneskerettighetssituasjonen i de forskjellige landene analysert. Det ble klart for alle at krig og konflikt er en viktig årsak til brudd på menneskerettighetene.

Før alle gikk hver til sitt, sa flere av ungdommene at åpenheten på kurset hadde vært så viktig. Det at ungdommene var nysgjerrige og ærlige mot hverandre, hadde gjort at de hadde lært så mye.  

En av de unge asylsøkerne benyttet anledningen til å stille et direkte spørsmål: –  Hva synes dere egentlig om oss?

Det tok ikke lang tid før en av elevene svarte: – Vi har lært mye om toleranse og respekt på skolen. Derfor er vi mer positive til flyktninger enn den eldre generasjonen.

Åtte år med godt samarbeid

Det er ikke første gang Menneskerettighetsakademiet samarbeider med mottaket og den videregående skolen på Sjøvegan. Faktisk kan partnerne se tilbake på åtte år med å organisere felles aktiviteter for stedets ungdom. Takk til alle for flott samarbeid denne gangen også!

Prosjektet er støttet av Utlendingsdirektoratet.

 
Nedenfor er noen bilder fra workshopen:

 

 

Siste nytt