– Det er viktig for russiske lærere å se hvordan det europeiske menneskerettighetssystemet virker i praksis, særlig i disse tider når forholdet mellom den russiske stat og de europeiske institusjonene er på sitt kjøligste siden den kalde krigen, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva. Fra 8. til 12. juni er en russisk-norsk delegasjon på studiereise til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

I alt 13 lærere og representanter fra russiske kompetansesentre for etterutdanning, i tillegg til kursholdere fra Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC, Moskva) og det norske Menneskerettighetsakademiet (MRA), er i Strasbourg for å lære mer om de europeiske institusjonene. De russiske lærerne har allerede vært gjennom flere kurs i regi av YCHRLC og MRA, og skal nå utvikle sine kvalifikasjoner til selv å bli kursholdere. Lærerne kommer fra Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Vologda, Tambov og Saratov.  

Europarådets kontor for undervisning i menneskerettigheter  

Den norsk-russiske delegasjonen med Julia Pererva (nr. 8 fra venstre)

Den 9. juni besøkte delegasjonen Europarådets parlamentarikerforsamling og hadde møte med Julia Pererva fra Europarådets kontor for utdanning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Pererva fortalte hva Europarådet gjør for å styrke statenes arbeid med undervisning i menneskerettigheter. Lærerne hadde mange spørsmål, blant annet om pedagogiske metoder, hva Europarådet gjør for å følge opp statene, fremtidige perspektiver og ikke minst om russiske og norske myndigheters arbeid på feltet.

Human Rights Building

Delegasjonen besøkte også Human Rights Building der Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sitt virke. Foruten omvisningen i den spektakulære bygningen, lyttet gruppen til foredrag om domstolens arbeid og funksjon i dagens Europa. Av Europarådets 47 medlemsstater er det Russland som mottar flest klager fra sine borgere. De europeiske menneskerettslige mekanismene kan bidra til at den russiske staten på sikt vil utvikle en velfungerende rettsstat. Den 10. Juni overvar gruppen domstolsbehandlingen i saken Armani Da Silva mot Storbritannia. Sakens utgangspunkt er brasilianeren Jean Charles de Menezes, som ble skutt og drept av to britiske spesialpoliti da han feilaktig ble tatt for å være terrorist. Saken er svært interessant og aktuell fordi den berører spørsmål knyttet til terrorens utfordringer for individer og myndigheter. Lærerne fikk også anledning til å besøke EU-parlamentet mens de var i Strasbourg.

Konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof

Den norsk-russiske gruppen besøkte også Natzweiler-Struthof - den eneste konsentrasjonsleiren nazistene drev i Frankrike under andre verdenskrig. Totalt 52 000 fanger var internert her de tre årene leiren var i drift, hvorav nesten 22 000 mistet livet. Fangene kom fra mange land, deriblant Norge og Sovjetunionen. Landenes felles erfaringer med grusomhetene under andre verdenskrig, var en vesentlig årsak til etableringen av det globale og det europeiske menneskerettslige systemet som har utviklet seg siden. Marit Langmyr orienterte om konsentrasjonsleirene fra andre verdenskrig. Langmyr arbeider som pedagogisk veileder i Aktive Fredsreiser som siden 1998 har organisert skoleturer for over 160 000 norske ungdommer til nazistenes konsentrasjonsleire i Tyskland, Tsjekkia og Polen. 

Kompetanseheving 

Formålet med reisen til Strasbourg er å øke de russiske lærernes kunnskaper om det europeiske menneskerettighetssystemet og om europeisk samarbeid. Etter hjemkomsten skal lærerne utarbeide undervisningsopplegg og prosjekter om menneskerettighetssystemet i Europa for egne elever og kollegaer. Kompetansen er en viktig del av alle kursene som Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture organiserer i Russland. Flere av lærerne vil få anledning til å bidra som kursholdere på fremtidige kurs i Russland.

Les mer om vår virksomhet for lærere i Russland.   

Nedenfor er noen bilder fra turen.


Utenfor Europarådet

Guided tur i Europarådets Palais de l´Europe 

Europarådets parlamentarikerforsamlingssal

Møte med Julie Pererva i Europarådets kontor for undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

 

Innledning til samtale om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen  

Den europeiske menneskerettighetsdomstols høringssal

Inn til høring i saken Armani Da Silva mot Storbritannia

EU-parlamentet

Marit Langmyr fra Aktive Fredsreiser innleder foran besøket i Natzweiler-Struthof konsentrasjonsleir

Mishandling i fengsel, flyktningar som blir verande årevis i asylmottak og barn som blir oversett av barnevernet var blant temaa då journaliststudentar frå Russland, Sverige og Høgskulen i Volda (HVO) var samla i Volda (...). Les hele saken som HVO publiserte på sine nettsider 7. mai 2015 om workshopen som Menneskerettighetsakademiet organiserte i samarbeid med to russiske universiteter, Sodertørn høgskole utenfor Stockholm og HVO. Les mer om vår virksomhet for journaliststudenter her.    

Mishandling i fengsel, flyktningar som blir verande årevis i asylmottak og barn som blir oversett av barnevernet var blant temaa då journaliststudentar frå Russland, Sverige og Høgskulen i Volda (HVO) var samla i Volda (...). Les hele saken som HVO publiserte på sine nettsider 7. mai 2015 om workshopen som Menneskerettighetsakademiet organiserte i samarbeid med to russiske universiteter, Sodertørn høgskole utenfor Stockholm og HVO. Les mer om vår virksomhet for journaliststudenter.    

Den 24. til og med den 28. februar holdt Menneskerettighetsakademiet, sammen med vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights & Legal Culture, et oppfølgingskurs for 22 historie- og samfunnsfaglærere i den russiske regionen Tambov. Temaene var menneskerettighetenes universalitet, rett til personlig sikkerhet, frihet fra tortur og nedverdigende behandling, rett til rettferdig rettergang, politisk deltakelse inkludert stemmerett, bevegelsesfrihet, tankefrihet, forsamlingsfrihet samt sosiale og økonomiske rettigheter. Det var tredje gang lærerne var samlet til kurs, og det var tydelig at de nå opplever seg som fagpersoner på undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. De var ivrige etter mer kunnskap og ikke minst etter å lære metoder og rollespill til bruk for elever i egne klasserom.

Særlig interessant var rollespillet om møtet med en polititjenestemann og hvordan man bør forholde seg ved dokumentsjekk, opphold i varetekt og avhør. Det er ikke uvanlig at russisk politi kan stoppe personer for å sjekke deres dokumenter. Ulovlig arrestasjon og i verste fall tortur kan bli ytterste konsekvens. Rollespillet om valg, stemmerett og det å stille som politisk kandidat, ble også tatt godt imot. Mange av lærerne har selv erfaring fra gjennomføring av valg, da det er vanlig at lærere er valgfunksjonærer i stemmelokalene. Et annet viktig tema på kurset var rett til arbeid og forsamlingsfrihet. Det ble redegjort for hvilke muligheter russiske lærere har når det gjelder å forsvare sine rettigheter i fagforeninger. Erfaringer fra den mest aktive fagforeningen «Uchitelj/ Lærer», ble presentert.

I løpet av våren skal lærerne ta eksamen i det de har lært gjennom kursdeltakelsen og fjernundervisningen det siste året. De som består, vil bli invitert til trenerkurs i Moskva i slutten av juni, der de også vil møte lærere fra andre russiske regioner.

Det var Evgenyia Khoroltseva som representerte Menneskerettighetsakademiet i Tambov.

Nedenfor er noen bilder fra kurset. Les mer om våre aktiviteter for lærere i Russland her.

Rollespill om møte med en politimann.

Gjennom øvelsen "Stille diskusjon" skal lærerne, hver og en etter hverandre, skrive ned på et stort ark, deres assosiasjoner rundt et tema. Det er ikke lov til å snakke. Her er det "Rettferdig domstol" som danner utgangspunktet for "stille diskusjon". Når lærerne selv har gjort øvelsen, er det lettere å bruke den i egne klasserom.

Innimellom foredrag og gruppearbeid gjøres "energiladere" , små leker som fungerer som pauser der man henter ny energi. Ofte har energiladerne en dypere mening. Energiladeren på bildet gjøres med lukkede øyne og handler om hvordan man kan samarbeide.  

For andre gang møttes gruppen med samfunnsfaglærere i Vologda til kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende metodikk. Kurset foregikk fra 5. til 11. november og var det andre i rekken. Det første foregikk i juni i år. På timeplanen sto økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og debatten gikk høyt når fagforeningsproblematikk og lærernes egne lønninger og arbeidssituasjon sto på dagsorden. Også kvinners rettigheter, flyktningers rettigheter og migrasjonsproblematikk ble presentert og ivrig diskutert. Målet med opplæringen er å gi lærerne kunnskap om temaene og deltakende metoder til bruk i egne klasserom. Også det flernasjonale møtet er et viktig aspekt: – Kurset er et friskt pust utenfra, ble det sagt. Tiltaket var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og regionens statlige kompetansesenter for etterutdanning av lærere. De mest engasjerte lærerne vil få muligheten til å delta på et kursleder-kurs neste sommer med lærere fra andre russiske regioner. Les mer om våre aktiviteter for lærere i Russland.

Siste nytt